Privacyverklaring ‘T Beemster Spijshuis

27 april 2018

Uw privacy is voor ‘t Beemster Spijshuis van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet.Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.beemsterspijshuis.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Dit privacybeleid is van toespassing op de diensten van ‘t Beemster Spijshuis. U dient zich ervan bewust te zijn dat ‘t Beemster Spijshuis niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ‘t Beemster Spijshuis.

Contactformulier/Reseveringsformulier

Hier kunt u reserveren of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer en naam. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat de datum van de reservering is geweest.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ‘t Beemster Spijshuis.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Beemster Spijshuis
Middenweg 177
1462 HJ Middenbeemster
info@beemsterspijshuis.nl
0299-681371